พีระพันธุ์ ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หลังรอบก่อนผลตอบรับดีมาก

ยังคงเดินหน้าหาเสียงอยู่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และมีนโยบายดีๆออกมาเพื่อประชาชาชนโดยเฉพาะ อย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พีระพันธุ์ กล่าวว่า เนื่องในวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากในขณะนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติเห็นความสำคัญและมีนโยบายในการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยไว้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้เคยทำไว้และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ และพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็มีนโยบายที่จะต่อยอดในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเติม

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

โดยนโยบายอันดับแรกได้แก่ การปรับหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันหมดคือ อยู่ที่ 1,000 บาท ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงไปแล้ว นอกจากนี้ยังจะมีการตั้งศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หนึ่งเขต หรือ หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์สุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ป่วยต่างๆ ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

นอกจากนี้นายพีระพันธุ์ ยังกล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ด้วยว่า ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่พี่น้องประชาชนแต่ละท่านเคารพนับถือดลบันดาลและอำนวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังกายพลังใจที่จะฝ่าฟันปัญหาและก็ขอให้ทุกท่านประสบจากความสำเร็จในทุกสิ่งทุกประการที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคน

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

ภาพจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *