คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ทำได้ เครือข่ายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 ตอนนี้ 3 ล้าน คนแล้ว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย การุณ โหสกุล ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 2 เขตดอนเมือง พรรคไทยสร้างไทย มอบบัตรสมาชิกเครือข่ายบำนาญประชาชนใบที่ 3.2 ล้าน ให้กับคุณพิราภรณ์ ซองศิริ ที่ชุมชนบูรพา 16 เขตดอนเมือง โครงการบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท

ของ พรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมายเพื่อ แก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัย และเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ ที่จะเพิ่ม GDP ได้อย่างยั่งยืน โดยการกระจายเงิน 3,000 บาทลงสู่ชุมชนโดยตรง เป็นการสร้างกำลังซื้อใหม่ทุกเดือนให้กับทุกชุมชน เป็นเงิน 360,000 ล้านบาทต่อปี

ซึ่งจะเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำอย่างถาวร ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุได้ ปีละกว่าแสนล้านบาท และผู้สูงอายุที่ร่างกายแข็งแรง จะสามารถกลับมาทำงานสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งจะสร้างรายได้จากภาษีให้ประเทศได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท จะให้ผู้สูงอายุทั้งประเทศจำนวน 10-11 ล้านคน เป็นจำนวนเงินปีละ 360,000 ล้านบาท

ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นในเวลา 5 ปี สูงถึง 1,800,000 ล้านถึง 2,520,000 ล้านบาท GDP ของประเทศ จะเพิ่มขึ้นถึง 5 ถึง 7 เท่า ในเวลา 5 ปี และที่สำคัญจะเป็นการเพิ่ม GDP อย่างยั่งยืน เพราะการจ่ายบำนาญประชาชน ให้กับประชาชนผู้สูงอายุทุกเดือนไปตลอดชีวิต จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัว เพื่อสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำอย่างถาวร อีกทั้งไม่ได้เป็นการให้เงินแบบสูญเปล่า

เพราะผู้รับบำนาญประชาชน ต้องมีหน้าที่สร้างสุขภาพผ่านศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงยืดเวลาการเจ็บป่วยจากอายุ 60-70 ปี เป็น 80-90 ค่อยป่วย จึงเป็นการลดรายจ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และประเทศชาติปีละกว่าแสนล้าน

ประเทศจะมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ของ GDP หรือประมาณ 270,000 ล้านบาท ถึง 378,000 ล้านบาทในเวลา 5 ปี โครงการบำนาญประชาชน จึงช่วยผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ลดภาระลูกหลาน สร้างสุขภาพดี และยังเป็นโครงการที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamnews

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *